Naisten toiminnasta uusia suuntia

Tuntuu, että juuri eilen astelin toimistolle ensimmäistä kertaa ja nyt on aika kääntää katse kohti uusia suuntia. Kun syksyllä aloitin uudet työt, muutimme myös uuteen asuntoon. Tuolloin, muutosten keskellä, viirivehkamme teki kaksi valkoista kukkaa. Tänään huomasin, että se on alkanut jälleen kukkia. väkivallan tutkimus onkin etsinyt uusia lähestymistapoja yhdistämäl-lä viimeaikaista feminististä teoreettista keskustelua varhaisempiin feministisen väkivaltatutkimuksen näkemyksiin (esim. Husso 2003; Ronkainen 1999b, 2002). Yhteiskuntatieteissä viime vuosikymmeninä tapahtunut ”kielellinen käänne” ja merkitysten analysoimisen ... keelle. Työnteon toimintatavat ja laitteiden tekniikka uusiutuu sekä teknologia tuo uusia suuntia työelämään. (Ilmarinen 2011.) Työkykyä ylläpitävä toiminta eli Tyky-toiminta on toimintaa, jolla työnantajat, työnte-kijät ja yhteiskunta yhteistyössä pyrkivät parantamaan ihmisten terveyttä sekä kehittä- Naisten johtajanura etenee useimmiten kuitenkin yhden toiminnon sisällä, jolloin näkemys organisaation koko toiminnasta voi jäädä kapeaksi. Naisilta puuttuu erityisesti miesvaltaisen teollisuuden linjajohdon kokemusta, mikä ainakin osittain selittää suurissa teollisuusyrityksissä esiintyvää lasikattoa (Vanhala, 1999). Naisten kaupunki – Turkulaisten naisten historiaa (Turun historiallinen yhdistys, Turku 2010) julkistetaan Turun kaupunginkirjastossa 30.11. klo 13-15. Joillekin tutuille olen jo useaan otteeseen pohtinut seuraavaa tapausta 1500-luvun loppupuolelta. The Project Gutenberg EBook of Saksanmaa, by I. K. Inha This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with alm

Free eBooks Project Gutenberg