Hålla främmande

Ways to get off the plateau?

2020.11.29 02:09 koolcatsavesthekids Ways to get off the plateau?

Hej allihopa, har pluggat svenska i ett tag nu, försöker fördjupa och vänja mig vid språket- jag övar läsning mycket, mestadels med tidninganyhetssajteåsiktstexter som Göteborgs Posten (främst Ledare, ibland Debatt om jag hinner läsa dem) eller Kvartal, och ha sett mycket förbättring sedan jag började läsa dem i jämförelse med nu. (Förr, kunde jag knappast fatta det som författaren uttrycka i artikeln, nu kan jag nästan alltid fatta texten i sin helhet.) Det känns dock som om under den senaste månaden jag har fallit in på en platå och inte sett någon riktig förändring överhuvudtaget trots att ha läst nästan varje dag eller så. Jag har samlat en lång lista med ord (troligen tusentals ord) som tagits från texterna, men ha ingen plats för att öva dem, och orden hålla på att stapla upp (Har försökt använda Anki men det är lite främmande för mig). Jag letar dessutom efter bra sätt för att försöka öva skrivning, känns som att jag ha brist på förmågan att skriva svenska på samma nivå som jag läsa. Vore väldigt tacksam om nån skulle kunna hjälpa mig undkomma denna platå, och förhoppningvis får kurvan uppåt igen. Tack på förhand!
Hi everyone, I've been learning Swedish for quite a while now, trying to immerse myself in it- I practice reading quite a bit, primarily reading newspapers/news sites like GP or Kvartal, and have seen much improvement since I first started reading them and now (Before, I couldn't get the gist of anything the author tries to get across, now I can nearly completely understand the text). However, it feels like over the past month or so I've slipped into a plateau and have not seen any real change in skill at all despite reading every day or so. I've been gathering a long range of words (probably thousands of words) taken from the articles, yet have no place to practice them and the words keep piling up. In addition, I'm also looking for good ways to try and practice writing. Would be really grateful if anyone could help me escape this plateau, hopefully can get the ball rolling again. Thanks in advance!
submitted by koolcatsavesthekids to Svenska [link] [comments]


2020.11.22 20:03 tova91 Debatt:Sverige klarar sig utan EU!

Bo Bildt höll idag ett tal om EU på Kungstorget, men jag kan verkligen inte hålla med Bo i det han säger.
Redan i början av talet menar han att Sverige och dess medborgare är en del av den europeiska familjen men han motsäger sig rätt starkt i just detta. Menar Bildt att vi inte är en del av Europa om vi inte är en medlem i EU?
Att vara en del av en världsdel är så mycket mer än att vara med i EU, Det handlar om historia, kultur, levnadsstandarder och så mycket mer.
Bo ritar upp en världsbild där flertalet nationer vill störta Sverige eller om jag ska citera honom direkt "Främmande makter hotar Sverige varje timme varenda dag, året om." Detta är helt inkorrekt, Sverige behöver inte en överstatlighet bara för att bli skyddade mot "Främmande makter".
Sverigedemokraterna vill se ett samarbete mellan dom nordiska länderna där vi kan skydda varandra vid fallet där detta faktiskt skulle inträffa.
Till skillnad från Liberalerna så har vi i SD, en politik där Sverige är skyddat utan en överstatlighet från Bryssel som bestämmer var Svenskar får jaga eller inte.

Vi kräver ett utträde ur EU! Länge leve Sverige!
submitted by tova91 to ModellMedia [link] [comments]


2020.06.13 15:45 lionarcher-19 Svea Lejon håller tal i Östergötland #Iksdagenval4


Kära östgötar snart är det dags igen för att ha val, ett val som kommer bestämma framtiden för detta vackra land. Vi i högeralliansen vill skydda stränder och avskaffa vindkraftverk vid kusten, vi vill istället utöka kärnkraften och investera i fjärde generationens kärnkraft.
Det vi vill göra den Svenska skolan till en skola i världsklass där vi har kuratorer på samtliga skolor som är där varje dag i veckan. Dessa kuratorer ska hjälpa elever med deras mentala hälsa! Samtliga lärare och kuratorer ska ha höjda löner! Vi ska också införa nationell lagstiftning för att motverka mobbning, mobbning ska ej ske på våra skolor!
*stående ovationer*
Påtal om våra barn så vill jag prata om hur vi ska hålla dem säkra. Vi vill ha 10.000 fler poliser på våra gator. Vi behöver slopa mängdrabatten, man ska inte få rabatt för grova brott! Vi behöver också slopa ungdomsrabatten för att motverka den ökade mängden ungdomsrån. Vi behöver också utöka kameraövervakningen på offentliga platser för att se till att vi upptäcker brott och kan förhindra dem.
Det sista jag vill prata om är våran säkerhet från hot utifrån. Vi behöver återupprätta kustartilleriet för att ha ett säkert försvar som kan skrämma iväg en främmande makts försök att invadera Sverige. Vi behöver också ett större försvar med en utökad obligatorisk värnplikt. Vi behöver starta upp gamla regementen, flyg och marin flottiljer. För ett utökat kustförsvar så behöver vi också fler ytstridsfartyg och ubåtar!
Ett stort tack till alla som har kommit hit idag, nu ska jag inte ta upp mer av eran tid. Men jag kommer stanna kvar här en stund och svara på ifall ni har några frågor.
submitted by lionarcher-19 to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2019.10.25 18:51 bear_39 Blir petad i örat på bussen

Idag satt jag på bussen påväg hem från plugget, som lyckats extra väl med sin dagliga lobotomi må jag säga. Hur som helst så sitter jag där med huvudvärk och försöker finna inre ro och harmoni genom stillsamhet. Men det hinner inte gå en minut förrän det avbryts.
Från ingenstans känner jag något komma åt mitt öra. Men jag ignorerar det i tron om att det bara var den fullpackade bussen som orsakade lite oskyldig kroppskontakt.
Men det händer igen, och den här gången känner jag ett finger gräva djupare in i mitt öra än vad jag önskat.. Jag rycker till och därefter harklar jag mig av ren stelhet och hoppas på att det skulle få stopp på det hela. Men det signalerade tydligen inte att det var dags att lägga av.
Samma sak sker igen efter 30 sekunder. Den här gången vänder jag mig om och möts av två flinande 'orten gangsters' som troligtvis är ett par år äldre än vad jag är. Dem börjar hålla en väldigt förvirrande konversation med mig och jag fattar noll.
Inte nog med det. Dem börjar låtsas att vi är polare och försöker introducera mig till ett par främmande tjejer som sitter några platser bakom oss. Tjejerna kollar lika förvirrat på mig som jag kollar på dem och jag vänder mig sakta tillbaka till min ursprungliga sittposition.
Den från början relativt korta bussresan blev nu så mycket längre...
Edit: delade upp texten i lite halv kassa stycken för att underlätta läsning av smörjan
submitted by bear_39 to swedishproblems [link] [comments]


2018.08.22 13:08 KierkegaardsAngst Nordfronts valkompass, copypasta så att ni slipper ge klick

Bland det roligaste jag har läst:
Tag fram papper och penna och anteckna A, B, C eller D för var gång du svarar respektive alternativ på de tio frågorna så du kan hålla reda på vilka svarsalternativ du svarat flest gånger.
1. I Sverige finns idag mellan två och tre miljoner människor som inte är av nordeuropeiskt ursprung. Gruppen främlingar utgör alltså idag någonstans mellan 20-30% av befolkningen. Vad tänker du om detta?
A) Bra. Jag hatar nordiska människor och vill ha helt öppna gränser så att vi kan få hit många fler främlingar och på sikt byta ut hela folket!
B) Jag gillar verkligen mångkultur så det låter som en fin siffra. Kanske borde vi lugna ner oss lite för tillfället, men på sikt skulle jag kunna tänka mig fler icke-nordiska människor här.
C) Jag vill inte ha in fler. Några borde dessutom skickas hem.
D) Detta är extremt allvarligt. Totalstopp och dessutom återsändning av flertalet är ett måste för att få ordning på landet!
2. Vilket av följande påstående håller du mest med om?
A) Det är svenskarnas fel att integrationen misslyckats. Hade inte svenskarna varit så tråkiga, stela och xenofobiska hade Sverige varit ett mångkulturellt paradis nu.
B) Det är islams fel att integrationen misslyckats. Hade bara alla invandrare som kommit hit varit kristna istället hade Sverige varit ett mångetniskt paradis nu.
C) Det är politikernas fel att integrationen misslyckats. Med en något mindre mängd invandrare och där man satte högre press på de som kom hit att anpassa sig hade Sverige kunnat vara ett svenskt paradis nu med mångkulturella inslag.
D) Integration kan inte lyckas, däremot utgör mycket små mängder främlingar inget hot. De olika människoraserna mår bäst segregerade där de som de skapats av naturen kan få utveckla sitt eget levnadsöde. Med massinvandring kan Sverige aldrig bli ett paradis.
3. Världen blir allt mer globaliserad och Sverige får allt svårare att stå självständigt. Vad menar du är rimligast framåt för att vi ska kunna hävda oss?
A) Ge ökad makt åt EU. Anslut Sverige till EURO och NATO.
B) Få till en ny folkomröstning om EU.
C) Lämna EU, vi klarar oss i övrigt.
D) Lämna EU och andra liknande folkfientliga sammanslutningar. Ena Norden till en stark stat!
4. Hur ställer du dig till följande påstående: Jag identifierar de internationella bankerna som ett stort problem. Att privata aktörer får tillverka krediter och att detta ansvar och denna makt inte ligger på de enskilda staterna är en viktig fråga.
A) Nej detta är snarare en tillgång än ett problem. Ge mer makt åt bankerna!
B) Jag tycker det är bra som det är. Så länge bankerna inte är muslimska kan de till och med få något större makt.
C) Jag bryr mig inte nämnvärt i frågan.
D) Jag instämmer helt. Bankväldet måste krossas för att folken ska kunna bli fria!
5. Vad är judar?
A) Guds utvalda och heliga folk, världens rättmätiga härskare!
B) En god allierad i kampen mot islam.
C) Anhängare av en religion som jag helst inte vill prata om.
D) Ett främmande folkslag som äger majoriteten av världens banker och media.
6. För att lösa merparten av de problem vi står inför idag måste vi återta makten från:
A) Rasisterna och patriarkatet.
B) Muslimerna.
C) Globalisterna.
D) Sionisterna och globalisterna.
7. För att skapa ett välmående samhälle bör vi förutom invandringsfrågan fokusera på:
A) Att krossa nazismen!
B) Vad än Moderaterna tycker är bäst.
C) Skattelättnader för de rika.
D) Folkgemenskap!
8. Huvudarrangörerna till Pride-festival verkar för normaliserande av pedofili och andra sexuella avvikelser. Om detta tänker jag:
A) Bra, vi måste ha fler och större Pride-tåg.
B) Bra, Pride-tågen måste dock bli mer inkluderande så att även Sverigedemokraterna får vara med och hylla pedofili.
C) Inget nämnvärt.
D) Helt sinnessjukt. Dessa måste givetvis stoppas!
9. Lagen om hets mot folkgrupp används idag inte för att skydda minoriteter utan som ett slagträ mot politisk opposition. Samtidigt är det fullt legalt att aktivt verka för att upplösa och förgöra det nordiska folket. Om detta tänker jag:
A) Bra förutom att Nordiska motståndsrörelsen, AfS och Sverigedemokraterna också måste förbjudas.
B) Bra förutom att Nordiska motståndsrörelsen också måste förbjudas.
C) Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp.
D) Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp och förbjud folkfientlig verksamhet.
10. Vilken typ av människor önskar du se som ledare för vår nation?
A) Omoraliska yrkeslögnare som alltid agerar i intresse med vad som är bäst för de själva.
B) Avståndstagande och ryggradslösa fegisar som alltid viker sig för etablissemangets påtryckningar.
C) Hederliga politiker.
D) Rakryggade och ärliga män och kvinnor av folket, vanliga arbetare av hjärna och hand som offrar allt för våra efterkommande.
Har du fått lika många av två olika alternativ följer här utslagsfrågor:
Fick du lika många A som B kommer här en utslagsfråga: Existerar det svenskar?
A) Nja, bara i negativa sammanhang.
B) Ja, alla som föds i Sverige och alla som tar sig inom Sveriges gränser och lär sig dansa runt midsommarstången är svenskar.
Fick du lika många B som C kommer här en utslagsfråga: Hur tycker du att andra partier ska förhålla sig till sann opposition?
B) Kasta skit på dem och uttala sig positivt om inskränkning i föreningsfriheten genom förbud.
C) Ignorera dem totalt och låtsas som att man själv utgör det enda paritet som är i opposition.
Fick du lika många C som D kommer här en utslagsfråga: Är det viktigt för dig att motståndet utgörs av en bred rörelse som kommer arbeta aktivt för förändring även dagen efter valet?
C) Nej, det är ändå via valurnan förändring kommer ske.
D) Ja, det går ändå inte att enbart förändra läget via valurnan.
Räkna nu samman dina svar och rösta enligt nedanstående.
Du fick flest A: Ta fram en bild på alla Riksdagspartiers loggor. Välj bort SD. Välj bort ytterligare en, ta en slumpmässig eller den du tycker har fulast logotyp. Sätt en siffra 1-6 på de kvarvarande och slå sen med en tärning. Här har du vilka du ska rösta på.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest A: George Soros och Annie Lööf.
Du fick flest B: Sverigedemokraterna ska det stå på din valsedel.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest B: Jonas Chongera och Paula Bieler.
Du fick flest C: AfS är nog det lämpligaste för dig. Eller att du läser på lite till och sen gör om testet igen för att kanske då få ett D.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest C: Mikael Jansson och Ingrid Carlqvist.
Du fick flest D: Nordiska motståndsrörelsen är ditt självklara val! Beställ valsedlar här.
Andra personer som troligtvis skulle svara flest D: Emil Hagberg och Skurt
Edit: fetstilade frågorna. Tack u/CEMN för förslaget och u/hebo07 för att hen fixade det så länge.
submitted by KierkegaardsAngst to sweden [link] [comments]


2018.04.15 17:20 pedoreus Sverige har fan ballat ur.

Sverige har ballat ur. Jag som själv har invandrar bakgrund kan och bör säga emot. Min morsa kom hit när hon va 15 år, min farsa när han va 20. Båda mina föräldrar har gjort sitt absolut bästa för att passa in i samhället och för att bli en del av Sverige. Jag tänker göra precis som dem, en vacker dag när jag har mina barn, tänker jag också göra mitt bästa för att bygga upp säkerhet och ett bra liv åt dem.
Min mamma kom hit och fick några små pengar i fickan om månaden, och jag menar verkligen små.Min mamma fick aldrig SFI kurser, eller bidrag, min mamma blev bosatt i en Svensk familj i Dalarna, utan någon kunskap om varken Sverige eller Svenska eller Engelska, hon kunde bara tala Persiska (Farsi).
Hon blev lämnad i fred och fick klara sig själv. Ändå så lärde hon sig Svenska och kunde assimilera sig i samhället, hon lärde sig till den nivån att hon idag jobbar som Svensklärare.
Med detta sagt vill jag inte skryta eller säga att "min mor är bättre än din" bara för att hon gjort rätt. Trotts motgångar i ett helt nytt och främmande land klarade hon sig, varför? Jo för viljan av ett bättre liv för sig själv, men samt för mig och min syster.
Men idag, så är det inte likadant som det va förr, idag får dessa "nya" invandrare mycket MYCKET bättre standards än vad mina föräldrar fick då. De är bortskämda. Jag säger inte att det va bättre förr, eller bättre nu, jag menar mer att det inte finns någon balans.
Mina föräldrar, båda två assimilerade i detta land, har jobbat för att kunna vara där dem befinner sig idag, de har betalat skatt, gått i skolan, betalar fortfarande av sina studielån och lever ett rätt normalt liv i medelklassen. Det är inte lätt att kunna komma till ett helt nytt främmande land, och bygga upp en framtid, när man är 15 år. Vart är kämpar glöden, vart är viljan av ett bättre liv ? Varför ska vissa få en sån stor del av kakan, när det är vi, arbetarna som betalar för den. Vart fan är min bit ? Det är vi som borde komma först, inte någon person som satte sin fot på denna mark för några månader sedan, inte heller en Svenskfödd person som kallar sig för politiker. Vi, det vanliga folket har byggt upp detta land, inte dem.
Att hjälpa människor i nöd är inte fel, men när Sverige glömmer bort sitt egna jävla folk, självklart skapas det problem, ilska och hat. Det finns så otroligt många problem idag, som inte bör finnas i Sverige, om vi har så jävla mycket pengar som de säger att vi har varför sker det då inte en förändring?
Det är en självklarhet att en massinvandring leder till ökad kriminalitet, men tro mig, de invandrarna och Svenskarna som redan bott i Sverige ett tag, och som fortfarande bor i de utsatta områdena vill inte leva med rädsla, det va en av de anledningarna till varför det kom till "trygga" Sverige, för att fly från hur deras liv såg ut förr.
De flesta vet inte detta, men när kriminella blir arresterade i förorten, så applåderar de Svenskar och invandrare som ser. De drömmer precis som du och jag om en bättre framtid.
De fyra största problemen vi har idag, enligt mig är: 1. Sjukvården 2. Bostadsbristen 3. Invandringen 4. Media. Allt detta går att lösa med rätt tankar och planer. Allt detta är även kopplat till de ena och de andra, problem skapar problem, lösningar skapar lösningar. Jag kan fortfarande inte säga att det finns ett enda parti som är lockande för mig, alla är lika mycket skitsnack.
Båda mina föräldrar är ej religiösa, men de tror på något större än dem själva. Med detta sagt vill jag inte säga att det är dåligt med religion, jag själv är en Ateist men respekterar allas rätt att få tro precis på vad dem vill.
Utan det jag försöker säga är att, nej alla invandrare är inte muslimer som vill ha sharia, nej alla svenskar är inte heller rasister som hatar "svartskallar" för att det säger emot. "Det land du befinner dig i, dem lagarna och reglerna ska du acceptera och följa", detta är ett stycke från koranen som jag håller med om, jag kanske inte översatt det 100% rätt, men principen består.
Men själv, tror jag inte på någon bok eller skrift som helig, ser det som kunskap, inte kunskap som alltid är rätt, men kunskap som kanske va relevant för 2000 år sedan, vissa saker kan vi alltid ta lärdom av, historian är fylld med kunskap om hur vi ska kunna bli bättre. Detta är dock min åsikt, och om någon religiös individ vill ta åt sig, och bli ledsen, sorry, not sorry. Detta gäller dock inte endast koranen, det gäller alla de heliga skrifter från Buddism till Kristendom, alla har något att lära ut, men alltid med en stor nypa salt, det är ju trotts allt historia.
Det som dock stör mig är hur de "nya" invandrarna behandlas, varför ska folk som inte är ifrån detta land få så mycket mer än mig, som bott här hela mitt liv, som har betalat skatt och försökt bidra till samhället med att jag vill utbilda mig och jobba. Nej jag säger inte att vi inte ska hjälpa till, men vi ska inte glömma bort vem det är som faktiskt hjälper, det är inte politikerna som betalar för dem, det är vi.
Jag kommer alltid se mig som svensk, med en Persisk(Iran)bakgrund lika mycket som jag kommer se mig själv som ett utav de miljontals djur på våran planet. För det är precis allt vi människor är, lite smartare apor, som står rakt på en flygande boll i universum. Jag vill helt enkelt att Sverige idag ska ta lärdom av de misstagen de gör, inte fortsätta göra om dem.
En av de sakerna idag som stör mig mest är hur Vänster och Höger alltid ska hålla på att förstöra, ena sidan är jättebrutal, och den andra sidan är fylld med censur. Detta går ju fan inte, när ska folk ta lärdom av historien och inse att det ska inte finnas några jävla färger eller någon sida.
Enligt mig så har inga rasister, oavsett om de är vita, svarta, rosa, gula, gröna, bruna eller vilken som helst av färgerna plats i Sverige. Alla de som vill komma till Sverige och berika kulturen gör rätt, alla som vill komma hit och ändra på kulturen gör fel. Vi ska ha ett fritt samhälle, där människor ska få ha rätten att kunna va kritisk tänkande, istället för får som följer en flock. Människor ska få ha rätten att känna sig bekväma med vem dem är, men inte tvinga på andra sina syner, för lets face it, alla ser olika på saker och ting.
I ett land som Sverige, så ska det fan inte finnas Sharia lagar eller shariapoliser i vissa förorter, det ska inte finnas så otroligt mycket kriminalitet, det ska inte ens finnas en religiös makt alls, för religion är något helt personligt. Ge polisen de resurser de behöver, ge sjukvården de resurser de behöver för att göra samhället till en bättre plats. Det är ju vi som jobbar för pengarna, har inte vi någon rätt att säga vart det ska gå ?
Jag har inte de bästa lösningarna till problemen, det är inte vad jag försöker säga, jag försöker helt enkelt säga att vi måste kunna få ta upp problemen som vi har, och inte bli skyltad som något vi inte är bara för att vi vågat prata om de. Jag må vara från en invandrar bakgrund, men jag älskar Sverige, jag ser mig själv som Svensk och det kan ingen ändra på, jag har min rätt som människa att få kunna känna precis som du kära läsare. Jag vill inte bli hatad för hur jag ser ut, jag vill tas på allvar, för jag gör samhället lite bättre med att våga prata om de problem vi har, istället för att låta dem sjunka under radarn som våra politiker gör. Vi har en stor väg att gå, och jag är glad att få kunna gå den vägen. Men ärligt talat, det är dags att sluta i en värld baserad på hat och kärlek. Vi måste bli realistiska.
Till er som orkat läs hela min text, vill jag gärna säga tack för din tid, men nu är det så att denna "blatten" har talat färdigt. Tack för att du orkar läsa!
submitted by pedoreus to sweden [link] [comments]


2017.01.08 20:52 oskarege Är rysk desinformation och nyttiga idioter ett problem i denna subreddit och isåfall är det något vi bör bemöta?

Länken till en rapport om rysk desinformation drar just nu till sig ovanligt mycket troll och nyttiga idioter här i vår subreddit. Är det fler med mig som ser detta för vad det är; påverkansoperationer från avlönade troll och nyttiga idioter? Hur långt ska vi tillåta detta? Bör vi agera mot det? Att bemöta dem med rationella diskussioner leder ingen vart då de ständigt kommer dra er till irrelevanta punkter (men USA då? Men invandrarna då? Men våra politiker då?).
Samhällsdebatten förs på tusentals fronter i Sverige just nu och /svenskpolitik är en av dessa. Vi rationella personer VET att denna typ desinformation flödar just nu mer än på 25 år och frågan är då hur lågt det måste gå innan ett motstånd uppstår. Även om tanken på ett ryskt anfall mot Sverige är jävligt främmande så pågår det just nu krigsFÖRBEREDANDE åtgärder på fler fronter än vi kan hålla reda på. Detta är en av dem och jag anser det är dags att börja hugga tillbaka.
submitted by oskarege to svenskpolitik [link] [comments]


2015.10.20 22:50 hugsim M028 - Motion om att omstrukturera Sveriges militär

Förslag till riksdagsbeslut
 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten skall genomgå ett namnbyte. Det nya namnet blir Krigsmakten.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsdepartementet skall genomgå ett namnbyte. Det nya namnet blir Krigsdepartementet.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges statschef per automatik ska vara Krigsmaktens Överbefälhavare (ÖB).
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Krigsmaktens högkvarter ska slås samman med Krigsdepartementet och därmed ställas direkt under Sveriges regering.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Krigsmaktens ledningsstab skall förbereda Krigsmakten inför situationer som kräver att Krigsmakten kan ta och hålla terräng i främmande land.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Armén och Marinen tillsammans ska utveckla och träna ett hemligt antal speciella landstigningsregementen.
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Marinen ska förlägga sitt högkvarter och sin primära örlogsbas till Militärregion Väst.
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Marinen ska förflytta fokus från Östersjön till Nordsjön, samt anpassa sin verksamhet därefter.
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Marinens ledning ska förbereda och anpassa Marinen inför situationer som kräver att Marinen understödjer en eventuell landstigning i främmande land.
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Armén och Flygvapnet tillsammans ska utveckla och träna ett hemligt antal speciella fallskärmsburna regementen.
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Flygvapnet skall utveckla och träna ett hemligt antal speciella flygflottiljer utrustade med den nya generationens bombplan. Planen ska vara kapabla till att tillryggalägga stora avstånd och slå ut mål bakom fiendens linjer.
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Krigsmakten ska, på lång sikt, öka antalet utbildade soldater i reserven till 1.000.000.
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den allmänna värnplikten ska återinföras.
Motivering
I en allt mer osäker värld är det nödvändigt att Sverige vill och kan försvara sig. "Försvar" är ett böjbart begrepp, att enbart begränsa sig till en defensiv doktrin är i allra högsta grad förlegat och med enbart en "igelkottsdoktrin" kan vi inte möta och bekämpa alla de olika typer av hot som Sverige och dess folk kan ställas inför. Det är absolut nödvändigt att vi kan, i förebyggande syfte, anfalla och bekämpa de som måste betraktas som Sveriges fiender. Vår krigsmakt måste kunna värna våra intressen i alla lägen. Därför kan vi inte begränsa oss till våra egna gränser och våra egna farvatten.
En gång i tiden hade Sverige en militär som vi både kunde lita på och vara stolta över. Värnplikten och det militära livet var en självklar del av mångas liv och erbjöd livserfarenheter, gemenskap och minnen för livet. Det är bland annat därför som den allmänna värnplikten skall återinföras. Samtidigt hade vi en stark militär, en av de starkaste och mest högteknologiska i världen. Vi har gjort det förut - därför kan och bör vi göra det igen. Återupprätta Sveriges militära förmåga - återupprätta totalförsvaret - återupprätta vår stolta militära tradition!
reichsadler (NFP)
Detta är en motion inlämnad av reichsadler. Denna version av ärendet avslutas söndagen den 25:e oktober 2015 varefter den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by hugsim to iksdagen [link] [comments]


2015.03.07 01:13 cirtaboy Har Sweddit blivit invaderat utav nordfront? Tar moderatorerna något ansvar att hålla kvalitén på det här stället?

Låt oss kika på en tråd som bara postades nyligen:
Så nu är det okej att referera till låg IQ men inte när det gäller negrer?
Den dagen negrer slutar bete sig som just negrer så lovar jag att kalla dom för exakt vad pk-konsensus vill. http://www.reddit.com/sweden/comments/2y6bzsds_favoritekonom_tino_sanandaji_skriver_att/
Fan va tuffa alla på sweddit är som vågar kalla dessa mörkhyade personer för negrar! Där visade ni dem allt att ni inte är rasister och att SD män faktiskt ÄR smartare än genomsnittet!
Vem kan glömma det dagliga hatet mot romer som sker här. Det är regel att åtminstonde två trådar som handlar om hur "äckliga de jävla zigenarna är"
Aha, nu förstår jag vad den "spännande och vibranta" kulturen i Malmö som hyllas av journalister består av.
Kulturberikning från en främmande kultur, perfekt för de nazistiska Malmöborna att utsättas för
http://www.reddit.com/sweden/comments/2xybvc/tiggarnas_bajamaja_i_centrala_malm%C3%B6/
Och vem kan glömma det hatet mot Islam, araber och palestina som härjar runt i varannan post.
Varför tippa på tå? Vi vet ju alla att det här rör sig om en mycket specifik religion i första hand. Den så kallade fredens religion islam.
http://www.reddit.com/sweden/comments/2y1lzt/religion_f%C3%A5r_inte_hindra_yttrandefrihet/
Det finns inget land som heter Palestina, så muslimerna/"palestinierna" som håller på och bölar kan knipa käft när andra pekar ut korrekt fakta om landet Israel som faktiskt finns.
Haha, låt araberna flöda igenom er, detta är det nya Sverige. Imamer och Judehat!
Bara Sverige och lite andra idioter som tror att Palestina existerar. Det är bara ett ghetto med araber som styrs av terrorister, inget land.
http://www.reddit.com/sweden/comments/2y0ccu/tv4_tar_bort_israelavsnitt/
En postare med en ljus framtid jämför att vägra skaka hand med en "heil hitler"-hälsning
Varför är en hitlerhälsning olagligt och klassas som "grovt förargelseväckande beteende" men att vägra ta kvinnor i handen på grund av sin religion är ok?
Sen är det ju det här med "yttrandefrihet" Konstigt att swedditörer värnar så mycket om yttrandefrihet. Dock om det gäller en muslim, invandrare, feminist, icke vit man som uttalar sig, då ska de fanimej hålla käften och åka tillbaka där de kom ifrån (obs. till köket, om kvinna).
Sweddit har på senaste tid blivit jävligt kåta på Lars Vilks av någon anledning. Helt plötsligt är en en ikon och förebild för yttrandefrihet för att han var så cool och ritade en ful teckning som fick så stor uppmärksamhet eftersom att den hade med islam att göra. När man kollar runt på posts som handlar om hur LV vart nekad att hålla föredrag i bla skolor, så blev folk ju rosenrasande eftersom att de trodde att hela svenska samhället är i maskopi med imamer runt om i Sverige. Det har ingenting alls att göra med hans omgivnings säkerhet, nejdå! Lars vilks är värd mer än 1000 personer som behöver dö för att han ska få uttrycka sina islamofobiska åsikter
Att hitta citaten som jag lämnade längt upp på posten, tog mig knapp 2 minuter att hitta, och då valde jag bara inlägg som postats de senaste dagarna.
Andra exempel på SDeddit posts är:
"Självklart är det jämförtbart att kalla SD-are för idioter, som att kalla svarta eller andra raser för idioter"
"Hallå, jag är inte rasist, jag säger bara sanningen."
"Invandrare/Zigenare är ohyra"
"Neger är en färg, varför får svarta förbjuda vita personer att säga en färg #vemärrasistnu!?!?!"
"Islam fredens religion AMIRIGHT?!"
"Pedofildyrkare", "Islam är värre än nazismen"
"Ser inget egentligt fel med nazismen"
Här hittar jag inte heller på, utan det här är exempel på posts jag har fått se bara den här veckan.
Det här är vad man får stå ut med på sweddit dagligen. Fyfan vad äcklad jag blir. När fan blev det här stället invaderat utav nordfront?
Tycker fan att moderatorerna borde ta ansvar och antingen skärpa på reglerna vad gäller rasism/xenofobi/hat mot olika folkgruppeofftopic eller skapa någon ny subreddit där alla posts som är invandrafeminist/islam/tiggar-fientligt kan hamna. Kanske /politisktinkorrekt skulle passa?
Förlåt för stav/grammatiska och formateringsfel som uppstår i min text. Klockan är ett på natten och jag vill sova nu.
Godnatt Sweddit.
submitted by cirtaboy to sweden [link] [comments]


2014.10.30 18:09 scomberscombrus [Seriös] Angående extremism av alla dess slag, och vad som fattas inom vår material- och individualistiska kultur.

Svenska medborgare lämnar Sverige och den västerländska kulturen efter löften om en framtid i kaliftet eller paradiset. Ju mer jag läser om detta förundras jag över människors ovilja att seriöst analysera vad det är som försiggår.
Många ser islamism och extremism som en slags formlös ondska som egenhändigt växer ur ett magiskt vakuum. Vi ser inte bakgrunden till det hela, för vi vill inte undersöka vår egen existentiella osäkerhet.
Är vi intresserade av faktiskt göra någonting åt det hela så måste vi tillåta oss själva att tänka och agera ärligt. Vi får alltså inte sluta ställa frågor vid en godtycklig punkt bara för att vi inte orkar mer. Vi måste fortsätta fråga tills det inte går, inte bara tills vi inte orkar. Att sluta ställa frågor är att nöja sig med falska svar. När vi hör om en individ som krigar för IS så måste vi våga fråga "Varför?", utan att sluta vid "För att den ondskefulla individen hux flux valde att agera ondskefullt." Frågar man varför tillräckligt länge så märker man att frågan är meningslös, och att det inte går att besvara den ordentligt då den går att upprepa i all oändlighet. Detta gör att vissa känner sig illa till mods, och vi väljer därför att nöja oss med enkla (och felaktiga) svar, vilket leder till extremism, konflikt, och förvirrande missförstånd.
Vi måste acceptera att något slutgiltigt svar inte finns, och att ingen enskild varelse, individ eller händelse är att beskylla för någonting. Först då kan vi agera i nuet utan att till fullo drivas av vår imaginära bild av vem som ensam är orsaken till allt det onda. Ingen vet vad verkligheten är, men vi vet att saker och ting rör på sig och att förändring sker, men vi vet inte hur verkligheten förändras eller om varför är en fråga värd att ställa.
Denna insikt gör oss obeskrivligt osäkra, och hela vår existens utgörs av mer eller mindre extrema försök att konstruera en stabil identitet. Vi tycker om att veta hur det står till; vi vill inte kännas oss vilse i verkligheten. Detta är rädslan för identitens framtida icke-existens, alltså döden, som uttrycker sig; det är oerhört svårt för oss att på ett djupt intuitivt plan acceptera döden. Problemet är bara att för att acceptera livet fullt ut måste man först acceptera döden, annars spenderar man hela livet med en ständig dödsångest i bakhuvudet. Även om man inte upplever att så är fallet så är många av våra dagliga distraktioner direkta uttryck för oviljan att ifrågasätta tillvaron och den egna identiteten.
Ändå blir vi aldrig nöjda. Vi söker lycka i distraktionerna, men det räcker aldrig, för när vi inte distraherar oss så upplever vi att det är någonting som fattas.
Vi vågar helt enkelt inte leva i nuet, så vi skapar ett ideal för vår egen identitet, som vi sedan strävar efter att nå. Och medan vi gör detta så identifierar vi oss med traditioner och våra minne av vår tidigare identitet. "Vem var jag igår? Igår var jag ensåndärpartist. Då är det nog bäst att jag fortfarande håller fast vid dessa åsikter, så att min identitet inte blir för ostabil."
Vi vågar inte ifrågasätta oss själva, för det innebär att vi måste ifrågasätta allt, och gör vi det så kan vi komma till insikten att hela identiteten, hela personen, att hela jag är en reflektion av min miljö nu och då. Problemet är att vi fortsätter reflektera vår gamla miljö, för det ger oss som sagt en känsla av stabilitet. Vi vågar inte släppa taget om traditioner, fördomar, värderingar, och beteenden.
Då kommer vi till den stora frågan: "Vem är jag? Om jag är mina traditioner, mina fördomar, mina värderingar, och mina beteenden, och om allt detta är reflektioner av en tidigare och stundande miljö, hur kan jag då släppa taget om det?" Vinden blåser, träden svajar, hjärtan slår, lungor andas, hjärnor tänker; hjärnan tänker, och när tankarna lagras i minnet blir de till värderingar och fördomar. Inser man att tankarna sker spontant, likt resten av naturen, då inser man att all form av identifikation med dessa tankar är godtycklig och fullständigt onödig.
Rädslan för att dyka med huvudet först rakt ned i osäkerheten förslavar oss, och den gör att vi aldrig kommer ur vår vana att bekämpa extremism med extremism, våld med våld, hat med hat och intolerans med intolerans.
Vi förstår innerst inne att vi reflekterar vår miljö, så vi försöker förändra vår miljö för att förbättra vår tillvaro. Vad vi missar är att vår miljö är lika mycket en reflektion av oss, som vi är en reflektion av den. Det viktiga här är att vi ser vår miljö för vad den faktiskt är, så att vi slipper reflektera våra falska idéer om den. Vi är inte övernaturliga väsen omgivna av en främmande natur (men den upplevda separationen är en övertygande illusion); vi, naturen och alla de andra är olika former av en och samma process. Ser vi detta så reflekterar vi oundvikligen en ärlig och djup empati.
Så vad är det då som fattas i vår moderna kultur? Jo, ett sunt och ärligt förhållningssätt till döden, till livet, och till varandra. Ett existentiellt perspektiv som står i nuet, snarare än i en imaginär framtid eller en nostalgisk dåtid.
Som ytterligare inbjudan till självreflektiv kontemplation föreslår jag följande tre mycket korta YouTube-klipp med den amerikanske filosofen, underhållaren och författaren Alan Watts:
Avslutningsvis vill jag bara säga att du som läser detta är perfekt och fullkomligt vacker. Jag älskar dig. Det spelar ingen roll om du är sverigedemokrat, vänsterpartist, feminist, PR-konsult, dömd våldtäktsman, islamist, telefonförsäljare eller rumänsk tiggare. Du är vad du är, en reflektion av en tid och en miljö. Men oavsett vad du är så behöver du inte bli vad du var, eller ens vad du är. Du blir vad du blir.
Att hålla fast vid en identitet är som att glasa in ett träd i en liten glaskub; vi tror att vi med glaskuben styr trädet, och att vi förstår dess utveckling innanför glaset, men egentligen gör vi att trädet växer snett, och glaset blockerar de ultravioletta vågorna. Ta bort glaskuben, låt trädet växa fritt; ta av dig masken och inse att du är med i en maskerad. Ta sedan på dig masken igen, om du vill, men glöm inte att det är en mask. (Den muslimska identiteten är en mask, och islamism är en möjlig konsekvens av existentiell osäkerhet hos en individ som tar maskeraden seriöst.)
TL;DSammanfattning:
Vad som fattas i dagens västerländska samhälle är en utbredd kännedom om fenomenet egodöd, som är en tillfällig men fullständig dissociation från all form av illusorisk identitet (även kallat nirvana, satori, moksha, e t c.) Det finns även abrahamitiska religioner (ökenfäderna, en del jesuiter) som ser Guds himmelrike som det man når efter egodöd, och att den kroppsliga döden är irrelevant då det är en icke-upplevelse som den färg du ser bakom huvudet just nu; när kroppen dör så är det som när en våg avstannar, vattnet finns kvar; egodöd är att bli varse om det faktum att vågen är hela vattnet.
Bristen på empati som ovissheten innebär är grogrunden för islamisternas hat som riktas mot andra, men det är även grogrunden för de andras hat som riktas mot islamisterna; vi måste förstå att vi och dom är en fullständigt godtycklig uppdelning. Bakom identitetens mask bär vi alla samma ansikte, och först när vi kan se detta kan vi agera med genuin kärlek som drivkraft.
Den rådande bristen på empati i alla delar av samhället är för övrigt ofta en direkt konsekvens av tron på s k libertariansk fri vilja. Den libertarianska fria viljans varande är någonting som de allra flesta tar för givet, men det är också någonting som framstår som rent nonsens när det analyseras kritiskt och ärligt.
Här är en längre föreläsning som behandlar ämnet libertariansk fri vilja, och som ställer det i direkt relation till vår empatiska förmåga:
submitted by scomberscombrus to sweden [link] [comments]


2013.12.04 18:41 BaboResho Ni som inte tror att Sverige demokrater är (per definition) rasister. Hur resonerar ni egentligen?

Hur kan man vilja "hålla Sverige svenskt" och inte vara rasist, det går inte ihop för mig.
För att tydliggöra, ur SAOB:
[RASISM 0] (politisk, soclal) åskådning som (i enlighet med vissa utrerade rasteorier) kraftigt betonar rasens betydelse för samhället; strävan att hålla den egna rasen fri från främmande raselement. GHT 1938, nr 163, s. 3. –
submitted by BaboResho to sweden [link] [comments]


2013.10.19 08:58 stemid85 Sverigedemokraternas partiprogram från November 2010

TL;DR: Läs, begrunda och jämför Sverigedemokraternas partiprogram från 2007-2010 med deras nutida program. Dela med er av er åsikt, vad den än må vara.
Jag ville bara påminna folk om att detta var Sverigedemokraternas invandringspolitiska program i November 2010.
Det var runt den tiden som jag och min bror skrev ut deras program och läste det för att försöka förstå vad det var för parti som fick så mycket publicitet.
Ursäkta mig om jag säger saker som är självklara för andra men jag har i princip inte sett på TV eller läst några tidningar på tre år nu, förutom enstaka saker som länkats på sweddit. Jag vill mest se hur andra tolkar Sverigedemokraternas politik och ge min egen tolkning samtidigt. Utöver det så vill jag också påpeka att jag är inte beläst inom politik överhuvudtaget, jag är bara en lekman med åsikter som inte verkar stämma överens med Sverigedemokraternas.
Så jag hoppas att ni alla läser igenom deras program från 2010, och deras program idag, och delar med er av er egen tolkning och era egna åsikter. Jag är extremt nyfiken att höra dem.
Anledningen till att jag gör det här är för att jag är orolig över hur mycket publicitet de får och hur karismatisk deras partiledare framstår i TV-debatter. Därför tror jag det kan vara intressant att granska deras partiprogram från en tid då de fick mycket mindre exponering i TV än idag, och jämföra den med dagens program. FYI jag har en dunkande baksmälla medan jag skriver detta och det första jag såg imorse innan tvättstugan var hur Jimmie Åkesson krossar Aftonbladet i en TV-debatt.
Notera även att länken till dagens invandringspolitiska partiprogram är ofullständig eftersom de i dagsläget har delat upp informationen mellan sidorna Partiet för en human flyktingpolitik och Partiet för en ansvarsfull invandring.
Dåtidens startsida för deras partiprogram kan ses här under våra åsikter och den nutida startsidan för deras partiprogram heter vår politik istället.
Jag har så klart läst de båda partiprogrammen själv och har mina egna åsikter men i de flesta fallen kan min meningsskiljaktighet med SD sammanfattas i att jag anser att vi alla är människor oavsett etnisk bakgrund och att mångkultur är en bra sak. Att hålla sig kvar vid en viss identitet vare sig den är svensk eller jugoslavisk är ett förlegat tankesätt som bör lämna plats åt att tänka sig hela jordens folk som en ras av människor med samma grundläggande värderingar och önskemål om näring, frihet och trygghet.
Med den tanken behöver man inte oroa sig för en ökad eller minskad invandring utan kan istället se det som en del av en konstant folkvandring som pågått bokstavligt talat sedan urminnes tider. En konstant folkvandring som fått ny fart i takt med den tekniska utvecklingen, samma utveckling i infrastruktur som gjort turismen till världens främsta näringsverksamhet alltså.
En mening att ett land varken kan eller bör isolera sig från andra länder av människor och att ett lands identitet som ett statiskt koncept därför är en föråldrad sak att klänga sig fast vid. Kort sagt så anser jag angående invandring att det är en folkvandring som alltid har pågått och alltid kommer pågå så det är därför bäst att anpassa sig till mångkulturen istället för att försöka stoppa den.
Som ett barn i en invandrarfamilj anser jag att vad Sveriges regering hittills har gjort för flyktingar och utvandrare är otroligt nobelt, särskilt med tanke på friktionen det har skapat hos dess befolkning. Med tanke på att ett land med Sveriges omfattande yta har en befolkning mindre än den i delstaten New York så anser jag att Sveriges invandringspolitik är ett sätt att fördela resurser i världen, något som oundvikligen kommer ske med världens stadiga befolkningsökning.
Sveriges regering har inte viftat med inbjudningar, det är vår höga standard i jämförelse med andra länder som lockar utvandrare till det här landet. Sveriges regering har helt enkelt tillåtit invandringen så gott de har kunnat, och det har bidragit till det fortsatta flödet av invandrare till landet.
Så det går inte att missa att jag är väldigt subjektiv i den här diskussionen, det är delvis därför jag är extremt nyfiken att höra andras åsikter.
Utöver allt det så är här några saker jag hade velat lyfta fram ur deras gamla partiprogram.
Alla som passerar svensk gräns skall kunna anmodas att bevisa sin identitet. Sveriges avtal med Schengenstaterna måste ses över för att göra detta möjligt.
Jag är som sagt en olärd lekman, men det där låter väldigt ambitiöst för mig.
Visumtvång ska gälla för medborgare i alla länder som är, eller misstänks vara, baser för terrorism. Visumtvång ska också gälla för medborgare i alla länder som genererar omfattande illegal invandring till Sverige.
Detta täcks delvis av mina åsikter som jag redan förklarat men jag undrar mest över vem det är som ska misstänka länder för terrorism och under vilka grunder? (retorisk fråga)
Att gömma utlänningar som vistas illegalt i landet skall kriminaliseras och kunna ge fängelsestraff.
Det påminner mig om vad människorna som hade Anne Frank gömd på sin vind kan ha haft i tankarna när de gjorde det ödesdigra beslutet som slutligen ledde flera av dem till fängelse eller koncentrationsläger.
Asylsökande skall inte kunna få tillstånd för reguljärt arbete innan frågan om uppehållstillstånd har behandlats.
Notera här att de inte ska få rätten att tjäna sitt eget uppehälle. Kombinera det med två andra punkter som de lägger fram i samma partiprogram här
I syfte att bromsa segregationen och underlätta situationen för redan invandrartäta kommuner skall asylsökande bo på anvisad förläggning till dess att frågan om uppehållstillstånd är behandlad.
Och här
Hårt segregerade och invandrartäta kommuner skall också kunna begära och få ett undantag ifrån socialtjänstlagens krav på försörjningsansvar för samtliga personer som vistas i kommunen.
Gör att resultatet kan bli ghetton med fattiga och utstötta invandrare inom rikets så kallade gränser. Det för mig låter mycket värre än de låginkomstområden vi har idag.
I syfte att motverka asylmissbruk ska Sverige i mellanstatliga sammanhang och, så länge Sverige tillhör unionen, även inom EU, verka för inrättandet av så kallade ”safe havens”. Detta innebär att personer som vill ansöka om asyl i något av de samverkande europeiska länderna i fortsättningen skall bege sig till en upprättad säker zon, utanför ländernas område, där deras ärende behandlas.
Detta är en av mina personliga favoriter i deras partiprogram. Återigen låter det väldigt ambitiöst.
I syfte att säkerställa en persons identitet vid exempelvis anhöriginvandring, samt för att underlätta polisens arbete, skall det vara obligatoriskt för den som söker asyl eller uppehållstillstånd att lämna fingeravtryck och DNA-test. I syfte att förhindra att man använder sig av flera olika identiteter skall dessa uppgifter föras in i ett personregister.
Vägen är alltid kantad av goda avsikter.
För att motverka denna problematik skall invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder begränsas till ett minimum.
Jag älskar ordvalet här, för jag tolkar det som att personer från mer avlägsna länder är mindre välkomna för att deras kultur är mer främmande än de från närmre nationer. Men återigen så knyter detta ihop med mina personliga åsikter om folkvandring som jag redan förklarat.
De fortsätter t.ex. genom att säga
Om dagens massinvandring får fortsätta kan det dock bli nödvändig med ett tillfälligt totalstopp för icke- västlig invandring
För västliga människor är så klart bättre än östliga...
Arbetskraftsinvandring till Sverige behövs alltså inte och ska därför i princip inte förekomma.
Jag minns att jag läste i min historiebok i skolan om det lyft Sverige fick under 70-talet av arbetskraftsinvandring. Detta ska vi dock bortse ifrån enligt SD eftersom arbetskraftsinvandring i princip inte ska förekomma längre.
Dock måste det vara möjligt för människor med speciell kompetens att komma till landet för att arbeta.
Fast vänta lite... vi vill gärna ha era doktorer och kärnfysiker!
Det är även värt att läsa hela listan under Uppehållstillstånd för äkta makar och därmed jämställda personer för jag vet flera samboende par av blandad nationalitet här i Sverige som tyckte den var ganska skev.
Sverigedemokraterna anser dock att svenskarna har en absolut rätt till att behålla och vidareutveckla sin kultur och identitet i Sverige och motsätter sig därför integration som en lösning på de problem som har uppstått som en följd av den oansvariga invandringspolitiken.
Ignorera tillfälligt motsägelsen i att ha en utvecklande kultur som ska vara statisk och begrunda istället den större motsägelsen att integration har misslyckats och ska motsättas som en lösning.
Den svenska historien och kulturarvet skall lyftas fram och levandegöras i offentliga sammanhang på ett tydligare sätt än idag.
Det är omöjligt att lyfta fram den svenska historien utan att nämna folkvandringar.
Det offentliga stödet till invandrarföreningar och alla andra verksamheter som syftar till att befrämja främmande kulturer och identiteter i Sverige skall dras in.
Betyder det att vi inte ska fortsätta prata om våra systerstäder i skolorna?
Då det finns en överhängande risk för att religiösa friskolor, med en religiös inriktning utan koppling till den svenska historien och kulturen, ökar segregationen och motverkar assimilering, skall statligt och kommunalt stöd endast utgå till religiösa friskolor som vilar på judeo-kristen grund och som följer angivna regler.
Fundamentalism är ok så länge det är för rätt gud.
submitted by stemid85 to svenskpolitik [link] [comments]